Diagnostický prístroj Oberon patrí k najmodernejším v oblasti celostnej medicíny. Pôvodne bol vyvinutý pre účely kozmického výskumu v ruskom vesmírnom stredisku.
Jedná sa o nelineárny kvantový generátor, ktorý meria vitálnu silu a dokáže zachytávať zmeny v histologických štruktúrach organizmu.
Sníma úroveň rôznych telesných vlnení a vibrácií na bunkovej úrovni. Namerané hodnoty digitálne spracuje a posúva do PC, kde je uložená vzorka zdravého človeka, ktorá sa porovná s aktuálne nameranou vašou hodnotou.
Týmto spôsobom prístroj dokáže vyhľadať príčiny fyzických aj psychických problémov a určuje predispozície k určitým ochoreniam. Poukáže na vznikajúce disharmónie, odhalí ložisko rôznych zápalov, kameňov, vredov a pod. Upozorní na premnožené baktérie, vírusy , prípadne parazity. Dokáže vyhodnotiť nedostatok vitamínov a minerálov.
Pomocou Oberonu sa dajú vytestovať prípravky na váš problém, kedy prístroj doporučí, ktorý je pre vás najvhodnejší a určí pravdepodobnosť jeho účinku.
Ak vás trápia problémy neurčitého druhu, alebo trpíte konkrétnymi diagnózami, Oberon pomôže nájsť ich príčinu a vyhodnotí aj predispozície k prípadným dedičným ochoreniam.
Diagnostika je vhodná aj pre zdravých ľudí, ako preventívne vyšetrenie.
Hlavnou časťou prístroja sú hlavové senzory v podobe sluchátok a hlavový laserový snímač. Vyšetrenie je bezbolestné bez vedľajších škodlivých účinkov.
Po nasadení terapie prírodnými prostriedkami je možnosť absolvovať kontrolné vyšetrenie, kedy sa porovnáva pôvodný stav organizmu so súčasným. Vyhodnotí sa percentuálne zlepšenie zdravotného stavu.
Na meranie je potrebné prísť nalačno, prípadne nejesť aspoň 3 hodiny.
Objednáva sa na telefónne číslo uvedené v kontakte.